Grupa Kangurki – wychowawca Klaudia Wyskiel

Drodzy Rodzice!

Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę. „Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa (…).”

Obecna sytuacja z jaką musimy się zmagać wymaga od nas wielu wyrzeczeń oraz ograniczeń. Zamkniecie placówek oświatowych  to trudny dla nas czas, jednak postarajmy się wykorzystać go jak najlepiej, w trosce o wszechstronny rozwój swojego dziecka. Dlatego w zakładkach „Edukacja zdalna – Bajkowa Kraina” będziemy umieszczać pakiet tematyczny zawierający różnorodne zestawy zabaw, ćwiczeń ruchowych, zajęć plastycznych, grafomotorycznych oraz logopedycznych dostosowanych odpowiedni do wieku dziecka.

Czytaj więcej: Grupa Kangurki – wychowawca Klaudia Wyskiel