Ścieżka edukacyjna dla absolwenta szkoły podstawowej

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od: 1 września 2019 r.

Materiały, które w tytule brzmią ,,szkoły ponadgimnazjalne” należy traktować jako ,,ponadpodstawowe” , gdyż materiały te zostały opracowane i opublikowane przed reformą szkolnictwa z września 2017 r. Nie wpływa to jednak na właściwy przekaz treści.

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną.

Broszura dla rodziców

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/

Każdy zainteresowany bardziej szczegółowym opisem zawodu znajdzie tu setki krótkich filmów o różnych zawodach (m.in.. zadania, pożądane cechy pracownika, warunki pracy, przeciwskazania zdrowotne, możliwe ścieżki zawodowe, wymagane kwalifikacje).

Doskonałym źródłem opisu 208 zawodów jest publikacja dla uczniów i rodziców „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, który można pobrać pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/
lub
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
.

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

Znajdują się tam grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych. Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu, która zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

 • grupa elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna
 • grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego
 • grupa zawodów budowlanych
 • grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
 • grupa zawodów dźwiękowych
 • grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych
 • grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych
 • grupa zawodów gastronomicznych
 • grupa zawodów górniczych
 • grupa zawodów hutniczo-odlewniczych
 • grupa zawodów mechanicznych
 • grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych
 • grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych
 • grupa zawodów spożywczych
 • grupa zawodów turystyczno-hotelarskich
 • grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych
 • grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska
 • grupa zawodów związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia
 • grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia
 • grupa zawodów związanych z pomocą społeczną
 • grupa zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Na stronie projektu Euroguidance/Eurodoradztwo (www.euroguidance.pl) dostępne są karty kwalifikacji do nowo wprowadzonych zawodów.

Karty kwalifikacji dotyczą następujących zawodów:

- technik przemysłu mody,
- technik lotniskowych służb operacyjnych,
- przetwórca ryb,
- krawiec,
- jeździec,
- technik automatyk,
- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
- mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,
- szkutnik.

Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca zatrudnienia, cechy dobrego pracownika i dodatkowe przydatne umiejętności, wymagania i przeciwskazania zdrowotne, ścieżki uzyskania i potwierdzania kwalifikacji oraz możliwości dalszego kształcenia.

Warto odwiedzić też stronę wynagrodzenia.pl, która pozwoli na zdobycie informacji o płacy na różnych stanowiskach. Wiadomości na stronie informują o miesięcznych wynagrodzeniach na 911 stanowiskach w oparciu o dane uzyskane od 495 tysięcy osób.

 https://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A

Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/